Kategorie: Výchova

STOPKA během období vzdoru

V tomto textu bych ráda navázala na předchozí článek o tom, proč se u přírodních národů období vzdoru neprožívá tak intenzivně jako v našich končinách. Přírodní národy období vzdoru takřka neznají, protože všechno, co dělají dospělí, se učí napodobováním zároveň i děti. Těm se nic nezakazuje a k péči se přistupuje diametrálně odlišně. Děti jsou členy komunity a proces učení probíhá...

Celý článek

Inspirace z přírodních národů pro období vzdoru

Je běžné, že v přírodních národech, které žijí v komunitě, děti mnohem méně pláčou. Možná jste o tom již slyšeli v souvislosti s knihou Koncept kontinua. Pláč je pro děti krajním způsobem komunikace. Než začnou plakat, dávají nám zprvu i jiné signály. Snaží se s námi hovořit prostřednictvím neverbální komunikace, zvuků, kňourání apod. Pokud zareagujeme na jejich potřeby ihned, není již nutné se...

Celý článek

20 důležitých vzkazů dítěte rodičům

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – jen vás zkouším. 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečnější. 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to,...

Celý článek

A nebude rozmazlené

Kolem častého fyzického kontaktu vzniká jedna zásadní otázka – tedy spíš mýtus nebo obava. Nebude dítě rozmazlené, když se mu tolik věnuji? Když mu dávám tolik pozornosti? Když ho často nosím? Když spí s námi v posteli? Bude vůbec někdy samostatné? Nebude to mamánek u mojí sukně? Nebude plakat pokaždé, když od něho odejdu? Opustilo ale dítě vaši dělohu, pustilo...

Celý článek