Tváře lidské psychiky aneb jak vidíme svět

Představte si, že bychom mohli naprogramovat naši mysl. Existovalo by celkem 8 programů, z nichž každý bychom umístili do jednoho z psychických center v naší hlavě. Některé bychom mohli schovat do podvědomí a některé vštěpit do vědomí. Některé bychom umístili do silných center, některé do slabých. Za některými by stála odvaha a síla, za jinými kreativita, fantazie a nápady, za dalšími preciznost nebo pracovitost, jinde zase srdečnost nebo umění komunikovat a podobně. Zkrátka všech 8 programů by fungovalo jako 8 očí, přes které by každý viděl, vnímal, cítil a prožíval svůj svět jinak, podle sebe. Některé oči by viděly jasně a čistě, a jiné by byly téměř slepé, neboť by každé centrum v naší psychice představovalo jinou sílu i velikost. A především, každý člověk by měl všechny své oči nastavené jinak. Neexistoval by pak obrovský kontrast mezi lidmi? Nevznikalo by pak spousta nedorozumění? To, co by pro jednoho znamenala odvaha, by druhý vyhodnotil jako nudu, fantazii by považoval za bláznovství, pečlivost za puntičkářství, nebo odpočinek za lenost. A jak bychom se cítili, kdybychom ztroskotali na pustém ostrově? Pro jednoho by to byla životní tragédie, pro druhého adrenalinový zážitek, pro někoho výzva k přežití nebo super dovolená, pro dalšího dobrodružná pouť nebo také třeba totální nuda. Každý by to vnímal jinak a pravděpodobně by každý druhého soudil.

A možná vás nepřekvapí, že ono to tak opravdu funguje. My těchto 8 programů nazýváme Mentálními jazyky neboli řečmi naší mysli. Nastavit si je však nemůžeme, my se s nimi narodíme. A právě jejich kombinace v lidské psychice utváří naše já, jehož vnímání světa může být zcela odlišné od jiného. To, co my bereme jako automatické a jasné, může být pro druhého zcela nečitelné. Neznamená to však, že by byl hloupý, líný nebo neschopný. I my máme slabá místa, která jsou pro jiné nepochopitelná. Paradoxně si však často myslíme, že tak, jak to máme my, tak to mají všichni. Jenže všeobecná realita platná pro všechny neexistuje.

Mentální jazyky jsou tu proto, aby lidem ukázali, jak rozdílné pohledy na svět existují, že to, co jednoho člověka stresuje, může druhého motivovat, že chování, které my akceptujeme, mohou druzí odsuzovat. Ukazují, jakými způsoby můžeme vnímat svět, svého partnera, své dítě, a také jak druzí vnímají nás. Mentální jazyky nás učí umět být spolu, i když jsme každý jiný. Pochopíme, že všechny projevy lidí jsou v pořádku (samozřejmě v pozitivním slova smyslu), a to že nás něco stresuje, znamená jen to, že my to máme na slabém místě. A když budeme znát jazyky naší mysli, budeme chápat, proč nás něco vyčerpává, něco frustruje nebo něco nabíjí energií. Také zjistíme, že se nemusíme ztotožňovat s tím, co si o nás myslí druzí. A stejně tak nebudeme odsuzovat druhé my, protože budeme vědět, že mohou mentálně fungovat úplně jinak než my. A jen tímto jednoduchým prozřením dojde k neskutečné úlevě a pochopení. Pokud se do mentálních jazyků ponoříme hlouběji, zjistíme, jak lépe vycházet se svým partnerem, jak komunikovat a budovat vztah se svými dětmi, jak je vychovávat. Zjistíme, že si nemusíme vyčítat, že s každým dítětem máme jiný vztah a že je to dokonce správně. Nejsme roboti a nejsme všichni stejní. Každý potřebujeme jiný přístup.

Jak tedy vidíme svět? Jakých 8 očí používáme k tomu, abychom vnímali vše, co se děje kolem nás? Jak jej prožíváme my a jak jej mohou prožívat ostatní? Nahlédněte do fungování lidské mysli a objevte nejen své skutečné já.

Chcete ještě více? Přihlaste se do kurzu, tudy prosím.

Lucie Harnošová
Jsem vděčná maminka dvou dospívajících dcer a spokojená manželka a partnerka. Ráda objevuji nová témata, zkoumám, zkouším a hraji si. Inspiruje mě dětská spontánnost a otevřenost. Miluji dobrodružství, svobodu, dobrou kávu, saunování, kytovce a léčivé ženské sdílení. Jsem tvůrkyní projektu Alchymie ženy, pořádám pobyty pro mámy a dcery, retreaty v zahraničí a online kongresy i kurzy, které pomáhají otvírat oči a milovat život.
Komentáře